Knud Hjortø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skelskør. 4. februar 1906

anmodning om bistand

Skelskør 4de Febr: 1906.

Herr Henrik Pontoppidan,

Jeg tilskriver Dem disse linier for at spørge Dem, om De har noget imod at afgive en erklæring om min litterære produksjon, til oplysning for kultusministeriet. Jeg skal nemlig om kort tid indgive ansøgning om understøttelse ("Midlertidig understøttelse for kunstnere og videnskabsmænd"), og da jeg ikke tør gaa ud fra, at der i ministeriet er synderligt kendskab til mine bøger, antager jeg at ministeren eller kontorchefen, eller hvem det nu kommer an paa, vil finde det rimeligt og heldigt, at min ansøgning ledsages af en udtalelse fra en sagkyndig, hvoraf det kan skønnes, om jeg har saa meget talent, at det er værd at ofre 2-300 kroner paa.

Naar jeg henvender mig til Dem, saa er det dels fordi jeg fra anden haand ved, at De læser mine bøger, dels fordi jeg ikke kan henvende mig til de professjonelle anmældere, hvis dom jeg anser for at være paavirket af det blad, de skriver i, eller af andre ikke litterære hensyn. Hvis det er Dem imod at udtale en dom om min værdi som forfatter, saa haaber jeg, 2 De siger mig det rent ud.

Idet jeg i høj grad beklager, at det første De hører fra mig personlig, skal være en anmodning om bistand, underskriver jeg mig med megen agtelse

Knud Hjortø.
Skelskør.