Aage Hirschsprung til Henrik Pontoppidan
17. februar 1909

den uforandrede Taknemmelighedsgæld

Tak for Deres venligsindede Brev! De har sikkert Ret – en Diskussion vil næppe føre os nærmere; thi ogsaa jeg maa i al Beskedenhed fastholde: hvad jeg skrev, det skrev jeg! Under blidere Himmelstrøg vil denne grimme Sky paa vore aargamle venskabelige Forholds blaa Himmel antagelig fortone sig, og den uforandrede Taknemmelighedsgæld for saa meget smukt og godt, som jeg altid maa staa i til Dem, vil gjøre mig det let at række Dem min Haand.