Erik Henrichsen til Antoinette Pontoppidan
24. december 1914

bedre Dage ovenpaa de onde

24 Decbr 1914

Kære Fru Pontoppidan

Hvor De nu er henne, hjemme eller paa Hospitalet, jeg haaber, at De i hvert Fald har det saa godt, at De kan modtage en Hilsen. Jeg vilde gærne, at De skulde høre min Stemme, og da dette desværre ikke lader sig gøre in natura, saa haaber jeg, at De med Fantasiens Hjælp og med Sjælens Øre vil kunne høre, at jeg hilser Dem og ønsker for Dem, at der maa komme bedre Dage ovenpaa de mange onde, De har haft.

Deres hengivne
Erik Henrichsen