Erik Henrichsen til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra København. 21. august 1911

en anden Sommer

Mandag 21. Aug.1

Kære Fru Pontoppidan.

Tak for Kortet, modtaget idag. Men desværre stiller det sig saa kontrært, at jeg ikke kan komme. Imorges sagde min Kontor-Kontubernal, der boer paa Landet i Humlebæk og endnu ikke har haft Ferie, til mig, at han i denne Uge, der var den sidste, han skulde ligge paa Landet i, havde tænkt, kun at komme ind i et Par Morgentimer. Det vil sige, at jeg er strængt bundet til at være paa Kontoret i denne Uge. Der er ogsaa andre Hensyn, der vilde gøre det betænkeligt for mig, at rejse bort i denne Uge, kun 14 Dage efter min Hjemkomst fra 5 Ugers Fraværelse. Jeg maa da nøjes med at sende min Hilsen og have det tilgode til en anden Sommer. Men naar kommer der en Sommer igen som denne. Hils Deres Mand mange Gange og Else og vel mødt i Hellerup.

Deres hengivne
E.H.

 
[1] brevkort adresseret til "Fru Antoinette Pontoppidan / Solvang / pr. Taulov". Poststemplet "Kjøbenhavn 21.8.11; 7½-7ž E". tilbage