J.L. Heiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 24. juli 1917

i Stilhed fejret

Kbhvn. 24/VIII 1917.
[24.7.19171]

Kjære Hr. Henrik Pontoppidan.

Nu har jeg i Stilhed fejret Deres 60aars Fødselsdag ved at repetere nogle af Deres ældre Fortællinger, og skjønt jeg havde besluttet at lade Dem i Fred, kan jeg ikke lade være med at sende Dem en Hilsen og Tak for den Glæde, Deres Bøger har været for mig i mange Aar.

Deres ærbødige
J.L. Heiberg.

 
[1] Pontoppidans 60 års fødselsdag. Månedsbetegnelsen VIII er sandsynligvis en fejlskrift, jf. HPs svar dateret 27.7.1917. tilbage