J.L. Heiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 21. december 1916

falde for "Korshær"

21/XII 1916.1

Kjære Hr. Pontoppidan.

De har gjort mig en stor Glæde ved at sende mig Deres ny Bog2, som jeg strax har læst udi et Træk. Jeg hører ligesom De til den Generation, som er ved at falde for "Korshær" og deslige, og ser derfor omtrent ligesaa mørkt paa Forholdene herhjemme som De, om jeg end søger den for min personlige Balance nødvendige Modvægt i en anden Retning. Jeg maa tidt tænke paa, hvad den praktiske Mand i Platons Gorgias henviser sin Modstander til: at sidde i en Krog og hviske med en to-tre Ligesindede.

Deres ærbødige og taknemlige
J.L. Heiberg.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Hr. Forfatter Henr. Pontoppidan. / Snekkersten." Poststemplet "Kjøbenhavn Ø 22.??.16, 5-6 E". tilbage
[2] Bog: Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage