Frederik V. Hegel til Victoria Benedictsson
27. september 1887

Fru Horten ikke rigtig god

27/9 1887

Manuskr. til de fire Fortællinger har jeg i Dag givet videre til Hr. Borchsenius, som har paataget sig Overs. p. Dansk, og jeg venter altsaa at faa de to resterende Stykker saasnart De har dem færdig. Samlingen vil altsaa bestaa af 6 Folkelivsb., hvoraf Intet tidligere har været trykt. Jeg har desværre ikke turdet give Arbejdet til fru Horten efter af hendes Overs. af "Fru Marianne" er bleven saa stærkt medtaget næsten i alle vore Blade. Efter min Mening gjør man hende nogen Uret; med rigtig god er hendes Overs. ganske vist ikke