Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 17. september 1887

Tilgodehavende 5000 Kr.

[koncept:]

[påtegnet:] 82

Henrik Pontoppidan

d 17.9.1887.

Efter nøje Overvejelse er jeg kommen til det Resultat, at jeg ikke vil kunne opfylde den Anmodning De rett. til mig i ærede Brev af igaar; at det er mig i høj Grad pinligt at gjøre Dem denne Meddelelse behøver jeg neppe at tilføje. Mit Tilgodehavende i Øjeblikket er omtr. 5000 Kr., som De har modtaget i Forudbetaling for forskjellige Arbejder, der ikke have endnu ere præsterede og jeg kan ikke udbetale Dem mere paa den Konto – selv mod Sikkerhed –√ før dette Beløb er dækket præsteret afleveret Manuskriptet til de Arbejder, De har paataget Dem at aflevere, og hvorvedeller retterenaar før√ vort Mellemværende er likvideret. Jeg er vis paa, at De vil se Sagen ogsaa fra min Side, og ikke tage mig dette Afslag ilde op.

[uden hilsen ell. underskrift]