Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
25. januar 1929

det ungarske Forlag

25/1 29

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Vi har straks tilskrevet det ungarske Forlag om Sagen og forlangt et Beløb af 750 Kr. senest 1' Marts. Nu maa vi se, om Forlaget kan gaa ind herpaa; De skal høre fra os, saasnart der foreligger nyt i Sagen.

Tak for Meddelelsen om Henvendelsen til "Le Journal de Genève". Vi vil ogsaa være glade ved at faa Sagen undersøgt og venter nærmere fra Dem, naar De hører fra Deres Forbindelse.

Selvfølgelig staar vort Tilbud om Bøger til enhver Tid aabent for Dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.

[håndskrevet:] Nu er vi to, der ikke kan paaskønne Galsworthy. Hidtil har jeg været ganske alene.