Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
22. januar 1929

ungarske udgivelser

22/1 29

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

I 1924 sluttede vi med Deres Samtykke en Kontrakt med det ungarske Forlag Fövarosi Könyvkiado angaaende "Thora van Deken". Forlaget udgav ikke Bogen […] overdrog sine Knut Hamsun Bøger til et andet Forlag, Pantheon […] der hele Tiden har erklæret sig villig til at udgive Bogen, […] meddeler, at det har fundet en Løsning, […] "Thora van Deken" alene var […] for kortfattet til […] en selvstændig Bog; det har derefter sat sig i Forbindelse med "Athenaeum", der vist har Forkøbsret paa alle Deres Bøger. Athenaeum er gaaet med til at afstaa sin Udgivelsesret til "Borgmester Hoek og hans Hustru" og "Den kongelige Gæst", og Pantheon foreslaar nu, at vi overlader dem Retten til at udgive et Bind med disse to smaa Romaner sammen med "Thora van Deken" – dette Bind skulde indgaa i en Serie, Forlaget udgiver, "Die Auserwählten". […] Vi imødeser Deres nærmere Meddelelse snarest muligt.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. Hegel

[med blyant:] Forlangt 750 Kr kontant inden 1ste Marts d. A.