Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
3. januar 1929

Isbjørnen i "Le Journal de Genève"

3/1 29 [rettet fra: 27/12 28]

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Madame Charron meddeler, at hun først gennem vort Brev har faaet at vide, at Isbjørnen har været offentliggjort i "Le Journal de Genève"; der er endnu ikke ankommet noget Honorar fra Bladet, men Mme Charron skriver, at det skal blive sendt os saasnart hun modtager det. Fortællingen har ikke været offentliggjort andre Steder.

Med venlig Hilsen og Ønsket om et glædeligt Nytaar

Deres hengivne
sign. F. H.