Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
23. marts 1928

Nationalforlaget

23/3 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres i Dag modtagne Breve og for Begyndelsen af Manuskriptet til den nye Udgave af "Asgaardsrejen". Jeg haaber allerede i Morgen eller paa Mandag at kunne sende Dem Prøveside. Vi foretrækker at lade den trykke her i Byen; da Bogen skal ud i Foraaret, er det jo ikke værd, at der spildes for megen Tid med Frem- og Tilbagesendelse af Korrektur og Oplag etc.

Det glædede mig overordentligt at se, at De ikke er gaaet ind paa det Tilbud, der er sendt Dem fra Nationalforlaget, og at De ikke vil gaa med til, at Restoplaget af "Kirkeskuden" overdrages til dette Forlag. I den Annonce, jeg nævnte, og som endnu ikke er fremkommet, men som forelaa i Korrekturaftryk, var ogsaa medtaget en Bog af Jeppe Aakjær til Trods for, at han ikke havde underskrevet nogen Kontrakt. Han har senere overdraget os Bogen, og Nationalforlaget tvinges selvfølgelig derigennem til at omredigere Annoncen, og jeg haaber, at det saa samtidig bliver nødvendigt for nævnte Forlag fuldstændig at skubbe Deres Bog ud.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.