Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
27. oktober 1920

Skat paa Bøger

27/10 20

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg har bedt Frk With om at besørge indsat 1500 Kr. paa Deres Konto i Landmandsbanken. – De maa selvfølgelig altid disponere over os i saadanne Tilfælde og ikke i mindste Maade tro at det er til nogen Gene eller Ulejlighed for os.

Jeg er lige kommet hjem fra England og Norge hvor jeg rent tilfældigt har rodet mig ind i en artig […] om Forfattervilkaar og billige Udgaver. Sven Lange1 skrev i […] til mig i Politiken og jeg svarer […] 2 med Indlæg og ved Lejlighed høre om vi er nogenlunde enige om Forholdene.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel

 
[1] Sven Lange: skrev et indlæg i Politiken søndag 24.10.1920 (s. 4): "Direktør Fr. Hegel og Literaturen", som Hegel imødegik med en kronik "Om Salg af Bøger" i samme avis 28.10.1920 (s. 9). Lange gik ind for en skat på oversat underholdningslitteratur – "det værdiløse Kram". En sådan skat havde det nordiske forfatterråd foreslået på et møde i Stockholm. tilbage