Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
14. november 1917

Lykke-Per paa svensk

14/11 17

Kære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres sidste Brev, som jeg endnu skylder Dem Svar paa. Som De kan tænke Dem modtog jeg de to omtalte Breve fra Dem samtidig, men da vi ikke har det mindste imod at gaa ind paa Deres Forslag og udbetale Dem de omtalte Honorarer forud tillod jeg mig at foreslaa Dem dette.

Maaske De vil sende mig et Par Ord herom og ganske træffe de Dispositioner der passer Dem bedst. Hvad De skriver om Deres Conto's gradevise Udligning ved Godskrivning af Honorar kan vi f. Eks. udmærket gaa ind paa.

I Deres Brev stod der angaaende Indbetalingen i Landmandsbanken om vi vilde indsætte nogle Tusinde Kroner. Da jeg var i Tvivl om hvormeget De ønskede foretrak jeg at være paa den rigtige Side.

Vedrørende den svenske Udgave af Lykke-Per var det saa heldigt, at Norstedt og Söner bød betydelig mere end Bonnier. Denne bød 2000 Kr. for et første Oplag paa 2000 Expl. og senere 10% af Bogladeprisen. Norsted bød 10% af 2000 Expl. til en Pris af 18 Kr. og senere 12%. Jeg vedlægger en Kopi af vort sidste Brev til N & S.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel