Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
18. maj 1917

en Ære at være Deres Forlægger

18/5 17

Kære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres meget venlige Brev og Deres Lykønskning i Anledning af min Bedstefaders Hundredaarsdag. Deres Hilsen har glædet mig meget – maa jeg, i Modsætning til den 3-4 aarige, der blev ført bort, benytte Lejligheden til at udtrykke min Glæde over, at jeg nu har faaet den Opgave at fortsætte min Bestefaders Virksomhed, ogsaa overfor Dem; jeg føler det som en Ære og en Udmærkelse at være Deres Forlægger.

Tak, fordi De personligt vilde glæde os med et Besøg.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel