Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 16. januar 1923

et lille Dagsbesøg

16. Jan. 23.

Kære Pontoppidan. – Jeg venter Besøg af Fru Dr. Lis Jacobsen og Niels Møller paa Fredag. Kunde det interessere Dem at være sammen med dem, saa bring Deres Plan om et lille Dagsbesøg her til Udførelse den Dag; jeg har saa smaat gaaet og ventet paa det i den sidste Tid. Deres og Fru P.s 2 Missions-Virksomhed her i Helsingør kan der vel endnu ikke være Tale om. Den skal da ogsaa strække sig over flere Dage. Tak Fru P. for hendes venlige lille Brev. Jeg har opsat mit Kbhvns-Besøg fra Dag til Dag siden Nyaar, men nu blir det nok til noget i næste Uge, og saa kigger jeg ud for at se til hende og Dem mellem Rist og Paludan (og "Boxen").

Alt ellers ved det sædvanlige

Deres hengivne
M. Galschiøt