Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 31. december 1919

den lille Kurre

31 Dcbr. 19

Kære Pontoppidan

Jeg ønsker Dem og Deres Kone et godt Nyaar, og jeg takker Dem begge for det, der forløb. Ikke mindst, fordi De saa elskværdigt hjalp med til at løse den lille Kurre, der var kommet paa Traaden mellem os; det viste, at De, lige saa nødig som jeg, vilde, at Traaden skulde briste. Desværre er vi jo nu kommet fra hinanden paa en anden Maade, men som jeg er overbevist om, at jeg altid vil blive lige saa hjerteligt modtaget hos Dem, naar jeg kommer, som sidst, saaledes haaber jeg ogsaa, at De altid, naar De kunde ønske at besøge mig her, blot vil sige: Nu kommer vi! og være sikker paa, at De altid saa vil komme lige lukt ind i et Par aabne Arme, der tilhører

Deres altid lige hengivne
M. Galschiøt