Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 7. september 1911

en Bridge efter Middag

Reberbanen 7 Sept. 11

Kære Pontoppidan. – Rist kommer ned til mig imorgen Fredag og bliver et Par Dage. Har De ikke Lyst til at komme om Lørdagen, saa kan vi faa os en Bridge efter Middag, og saa kan maaske Fru Pontoppidan og Else komme om Søndagen 2 og hente Dem hjem igen. Det er jo September Maaneskin nu, og Deres Kone sa', at De havde i Sinde at komme herned en Dag. Madame torteres vel ikke om Søndagen, men holder den hellig, som Mose-Bud byder og Sloman1 lyder.

Deres hengivne
M. Galschiøt

S. u.

 
[1] Sloman: Herman Slomann (1860-1929) på hvis privatklinik i København AP fik massagebehandling. tilbage