H.O.G. Ellinger til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mariendalsvej 24. 13. maj 1909

Stiller ved Valget

Mariendalsvej 24. 13/5 1909.

Kære gamle Ven!

Da Valget1 denne Gang drejer sig saa at sige udelukkende om Landets Forsvarsvæsen, vil jeg spørge Dig, om Du vil gøre mig den Glæde og Ære at være en af mine Stillere ved Valget.

Din hengivne
H.O.G. Ellinger.

 
[1] Valget: folketingsvalget den 25. maj 1909; Ellinger var opstillet for Højre. tilbage