Astrid Ehrencron-Kidde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Kongevej 112. 27. januar 1921

min Mands Bog

Gl. Kongevej 112. Torsdag 27 Januar. [19211]

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Ved en Fejltagelse, som jeg ikke begriber, men meget beklager, er min Mands Bog2 ikke blevet tilsendt Dem fra Forlaget, da den udkom – jeg selv sad dengang i Jylland. I Haab om, at De, omend sent, vil vise mig den Venlighed at modtage den, tillader jeg mig da nu at sende den til Dem.

Med min bedste Hilsen til Dem og Deres Hustru!

Deres ærbødigst hengivne
Astrid Ehrencron-Kidde.

Vilde De ved Lejlighed sige mig, om De har modtaget min?

 
[1] datering: Astrid Ehrencron-Kidde boede Gl. Kongevej 112,III 1920-23. Brevets dato og ugedag passer kun med året 1921. tilbage
[2] Bog: formentlig Harald Kidde: Vandringer, 1920. Harald Kidde døde i 1918. tilbage