Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 28. juni 1933

Æresborgerskabet

Kbh 28/6 33

Kære hr. Henrik Pontoppidan

Hjærtelig tak for sidst – og tak ogsaa for de to breve. Bag Harald Nielsen-bevægelsen1 staar ogsaa etatsraad Andersen (Ø.K.), men om han derfor kan faa mobiliseret 30,000 er dog vist et spørgsmaal. Mindre kunde vel ogsaa gøre det. – Ja, beslutningen2 blev altsaa énstemmig vedtaget i et lukket møde i mandags, idet den inden publikationen skal have ministeriets godkendelse. Naar den er indløbet, faar De sagtens en foreløbig meddelelse og derpaa en 2 mere officiel meddelelse (jeg tænker adresse og deputation). Men jeg kan dog allerede nu privat føje min varmeste lykønskning til – det var mig virkelig en hjærtens glæde at faa hvervet overdraget og vende tilbage med Deres ja. – Det gør mig ondt, at et uheld forhindrede Dem i at tage til Rørvig. Jeg tænkte i søndags, da jeg var med paa Oldskriftselskabets sommerudflugt, netop paa, at med det vejr var De nok rejst derop 3 til mindedagen3. Forhaabentlig kan De nu snart tage derop til Deres familie.

Jeg undlod Ovid og foretrak Plinius – men det haster ikke med afleveringen, bøgerne kan godt læses i ro. Maa jeg nu slutte med de bedste ønsker for ferien (hvori De maaske møder Verrier, som jeg traf forleden), med tak for det venlige "paa gensyn", som jeg var glad for, og med de varmeste hilsener fra

Deres hengivne
Carl Dumreicher

 
[1] se efterfølgende breve. tilbage
[2] beslutningen: i Randers byråd om at udnævne Pontoppidan til æresborger i Randers. tilbage
[3] mindedagen: formentlig Antoinette Pontoppidans fødselsdag 25. juni. tilbage