Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Asmussens Allé 2. 21. juni 1933

meget vigtigt anliggende

Kbh 21/6 33
Asmussens Allé 2

Kære hr. Henrik Pontoppidan.

Maa jeg i dag have lov til at forespørge, om jeg paa fredag (eller lørdag) eftermiddag maatte aflægge Dem en lille visit?

Det drejer sig om et meget vigtigt anliggende – Dem og Randers vedkommende – som haster (dog ikke noget med biblioteket derovre), men jeg kan bedst forklare det hele mundtligt.

Jeg er fri hver dag efter 4 og kan da komme naarsomhelst.

Med de hjærteligste hilsner er jeg

Deres hengivne
Carl Dumreicher