Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 5. september 1909

forunderligere end al Digtning

Politiken
Redaktør
Kjøbenhavn, d. 5 Sept 1909

Kære Ven,

Den 1. Oktober kan Politiken fejre Dagen for sin 25 Aars Bestaaen, og vi vil i den Anledning udgive et historisk Festnumer, der indledes af Fru Hørup og Edv. Brandes, og hvori iøvrigt alle Politikens gamle Medarbejdere skriver Artikler. Der vil i dette Numer fra et stort Antal fremragende Mænd (bl. Forfattere af de ældre blandt Bjørnson og Strindberg, blandt de unge Aakjær, Joh. V. Jensen, Skjoldborg og Nexø) fremkomme 10 Linier om eller til Politiken, 10 Linier, der trykkes mellem 2 tegnede Vignetter, og her beder jeg dig venl. være med; jeg vilde endog personlig sætte særlig Pris derpaa, fordi Du i et politisk Spørgsmaal har forladt os eller vel rettere aldrig har været med os. Men kære Ven: Grave og Volde (selv Fæstningsvolde) faargaar, godt Venskab bestaar. Men derved skal jeg ikke opholde mig√. Lidt Politik har ikke skilt fornuftige Mennesker, og en Række af vore politiske Modstandere skriver iøvrigt i dette Festnumer. Send altsaa omgaaende 10 Linier til Dit Ungdomsblad.

 – Den 1. Oktober om Aftenen holder vi en Fest med Bal og Teater i Koncertpalæets 3 store Sal. Du og Din Hustru vil være hjerteligt velkomne. Indbudte bliver Bladets Medarbejdere og Funktionærer, ialt 300 Personer.

Tidt i Travlheden her har jeg længtes efter at se et Glimt af Dig. Men hvor er Du henne? Aarene løber med os, og jeg havde meget at sige Dig. Hvorfor bliver Du ikke paa ny lidt Journalist? Det Liv, vi lever, er dog nu forunderligere end al Digtning. Idag har jeg set ind i de Øjne, der har set Nordpolen1.

Hjærtelig Hilsen til Dig, Din Hustru og Børnene!

Henrik Cavling

 
[1] Nordpolen: Politiken havde 5.9.1909 ryddet forsiden til fordel for en reportage om polarforskeren Dr. Frederick A. Cooks besøg i København. Cook påstod at have nået Nordpolen 21.4.1908, men påstanden er senere blevet underkendt. tilbage