Jørgen Bukdahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Kannikestræde 12 (Borchs kollegium). 23. maj 1925 (omtrentlig datering)

Studentermødet i Oslo

St. Kannikestræde 12
K.
[ca. 23.5.19251]

Hr Forf Henrik Pontoppidan!

Jeg har i Opdrag fra Tidsskriftet "Den ny Tids" Redaktion (Bindslev2 og Gravlund3) at bede Dem om en Udtalelse til dette Tidsskrifts særlige nordiske Nr., der udgives i Anledning af Studentermødet i Oslo; nogle Betragtninger om Forholdet mellem Norge og Danmark eller hvad De nu synes. – Der er desværre den Hage ved det, at Tidsskriftet kan ikke betale, da dette nordiske Nr. er lagt ret stort an: Det sendes til alle Blade i Norden, og det uddeles gratis til alle Mødets Deltagere. Det vilde glæde os, hvis De for dette Forum havde nogle Udtalelser eller en lille Artikkel at skænke os.

Med Hilsen
Deres ærbødige
Jørgen Bukdahl

 
[1] datering: i henhold til HPs svarbrev 24.5.1925. tilbage
[2] Bindslev: Alfred B. (1896-1954), præst, forfatter og konservativ politiker. Redaktør 1918-25 af Den ny Tid, organ for den nationalkonservative bevægelse Det Unge Danmark. "Han blev tidligt politisk interesseret, især under påvirkning af den antibrandesianske bevægelse som var rejst af kritikeren Harald Nielsen." (DBL3). tilbage
[3] Gravlund: formentlig Thorkild G. (1879-1939), forfatter. tilbage