Axel Broe til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 3. november 1927

haaber De ikke misbilliger

København 3. November 1927.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev1 , som jeg blev meget glad ved at modtage. I københavnske literære og politiske Kredse har "Mands Himmerig" været stærkt diskuteret særlig med Hensyn til hvem De havde tænkt paa som Model bag selve Typen. Nu ser jeg at Dr. Poul Levin 2 i "Tilskueren" antager Georg Brandes. Ove Rode har – privat – fortælles det mig udtalt at jeg maatte have set ganske galt.

Jeg haaber ikke at De misbilliger at jeg i København for i Dag har udløst al Diskussion og Polemik ved at aftrykke de smukke Linjer af Deres Brev om Erich Henrichsen.

Deres ærbødige
Axel Broe.

 
[1] Brev: Dette svarbrev på en (ukendt) henvendelse fra Axel Broe kendes kun fra Broes citat herfra i artikel i København 3.11.1927. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage