Hans Brix til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aalborg. 2. februar 1916

min Anmeldelse

Aalborg
2/2 16.

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Idet jeg hermed sender min Anmeldelse af Enslevs Død, vilde jeg bemærke, at det vilde være mig til Glæde og Belæring, om De vilde sige mig, hvorvidt jeg har faaet sagt det rette.

Ærbødigst
Hans Brix