Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 23. april 1916

voldeligt kaste Peter N. paa Døren

St Georgs og Will. Shakespeares Dag
23/4 19161

Kære Henri Nathansen

De har Ret i at man trænger til at være ene, ifald man vil fordybe sig i noget og frembringe noget. Den, der staar ved en Drejerbænk, kan lade sig forstyrre og tage fat strax igen. Men den, der samler sig aandeligt, føler det som kom der en Kost i hans Spand, naar han faar den ind fra Gaden. Derfør gør jeg heller ingen Besøg.

Alt det Kulturfjendtlige og Kulturnedbrydende, der sker, optager os alle tilstrækkeligt. Og vi maa stadigt være forberedte paa endnu værre Ulykker desværre.

I vore smaa Forhold har det gjort mig ondt at se den unge Hegel med Hjælp af den gamle voldeligt kaste Peter N. paa Døren2. Hvert Kvæk, som derom er offenliggjort, er Løgn. N.s Letsind med Manicure américaine i Brødrene Menthe3 har gjort hans tidligere Ven Philipsen, hvis Kvinder i den HenseendeAnledning stille lader ham i Fred, til Medvirker ved hans pludselige Fjernelse4.

Venligst Hilsen til Deres Frue.

Deres hengivne
G.B.

 
[1] Søndag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Mørdrup / pr. Espergærde". Poststemplet "Kjøbenhavn B 24.4.16; 5-6 F. Espergærde 24.4.16; 7-8 F". tilbage
[2] GBs dagbog 19.4.1916: "I Aften i Extrabladet at Nansen 1 Maj forlader Forlaget. Skade!" tilbage
[3] Brødrene Menthe: roman af Peter Nansen fra 1915. Hovedpersonen, højesteretssagfører Menthe dyrker to unge letlevende damer der dækker sig under firmanavnet "Haandens Røgt og Pleje, amerikansk High-class Manicure-Salon". De to piger kalder ham "Onkel". tilbage
[4] GB var 21.4.1916 til middag hos Poul Levin (se GBs dagbog) og må have hørt historien der: "Jacob Hegel har skrevet et Brev til Nansen, forfattet af Philipsen, et bundsjofelt Brev, foreslaar ham kun 5000; han har faaet 8000, har hidtil havt 24,000. Hegels Venskab falsk. Sorg blandt Forfatterne. Philipsen forlibet over manicure américaine. Der er to Kvinder. Den ene er den som var med Fog i Amerika og de kalder ham Onkel. …" tilbage