Georg Brandes til Henri Nathansen
1. maj 1913

incognito nogle Dage

1 Maj 131

Kjære Henri Nathansen

Jeg er ankommen hertil i ét Træk fra Rom. Vilde være bleven en Uge i Berlin2; men paa Grund af Pigesorger kunde min Datter som hurtigt kommer hertil, ikke godt huse mig nu.

Ifald det passer Dem, saa se et Øjeblik ud til mig i Aften mellem 8 og 9.

Jeg har en Grund, hvorfor jeg 2 gjerne vil være incognito nogle Dage. Vær saa venlig kun at sige til Deres Frue, at jeg er her, ikke engang til Rungs, naar de om kort Tid kommer.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] torsdag. tilbage
[2] Berlin: GB rejste fra Rom 29.4. om morgenen og gjorde ophold i Berlin hos Edith 30.4.1913. tilbage