Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Rom. 17. april 1913

jeg elsker det Sixtinske Kapel

Rom Hotel Bavaria
17 April 131

Kjære H. N.

Tusind Tak for al Deres Umage; jeg har her, hvor jeg ankom iforgaars, rigtigt modtaget det Tilsendte. I Neapel maatte jeg holde endnu et Foredrag den sidste Aften; jeg udarbejdede der et stort Essay Jules Favre paa 96 Sider og sendte det til Tilskueren2, saa jeg havde meget at gøre. Her skal jeg tale iovermorgen i en umaadelig Sal med tusind Siddepladser. Blot der nu kommer nogen!

Rung har faaet Artiklen, han er her, uvist hvor længe, da han lider meget af Pengebekymringer. Her har jeg meget travlt derfor faar De kun dette Kort. Jeg er belejret af Skribenter og Journalister og vil meget gjerne se Rom i Miras3 Selskab; hun ønsker, jeg skal komme to Gange om Dagen som sidst, men det vil jeg ikke mere. Jeg holder paa Fremskridtet. Her venter man Pavens Død4. En Journalist, der besøgte mig i Aftes til 11½ skulde sidde i Vatikanet til Kl. 4 Morgen da man ventede, han døde i Nat.

2 Nu er De maaske rullet i Automobil til Stockholm. Men i Nordens usle Klima. Her har jeg lidt en Del af daarligt Vejr, men Intet ligner dog i Rædsel Danmarks Klima. Mira mindes Dem venligst, men mener kun at have set et Glimt af Dem.

Ifald Paven dør, bliver vel Vatikanet lukket med hvad jeg elsker højest det Sixtinske Kapel. Alligevel er han den store Befolkning ligegyldig.

Stakkels Fru J. N. som skal besørge en Flytning. Men flink er hun. Jeg husker med Taknemmelighed da hun flyttede for mig5. Paa Gensyn!

Deres G. B.

 
[1] Torsdag. Brevkort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Frederik d. Sjettes Allé 12 / Copenaghen F / Danimarca". Poststemplet "Roma 17.4.1913". tilbage
[2] Tilskueren: maj 1913. tilbage
[3] Mira: Mira Heuser (GB skriver tidl. Häuser). tilbage
[4] Pavens Død: pave Pius X fik et hjerteanfald i 1913 og døde 20.8.1914, 79 år gl. tilbage
[5] flyttede for mig: fra Havnegade 55 til Strandboulevarden 27. Nathansen har beskrevet denne flytning i sin bog om GB, s. 185f. tilbage