Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Taormina, Italien. 2. april 1913

"han holder saa meget af Dem"

Grand Hotel Metropole
Taormina (Sicilia)
[onsdag] 2 April *13

Kjære Henri Nathansen

Fru Rung, som idag besøgte mig, modsagde mig, da jeg fortalte hende hvorledes jeg har lønnet Deres Venskab med stadigt at plage Dem om Tjenester, og da jeg√ tilføjede at jeg skammede mig derover, men ingen Udvej saa, efter som jeg ingen Anden kendte, hvem jeg saaledes kunde og turde plage.

Hun sagde: "Bliv bare ved, han holder saa meget af Dem, at han aldeles ikke tager det ilde op."

Saa vover jeg da endnu en Gang, forhaabentlig 2 den sidste, at bede Dem gaa op i min Lejlighed for mig og der tage noget og sende mig det.

Man skriver til mig at det sidste Hefte af La Revue indeholder en Artikel Ibsen, Strindberg, Brandes. Den vilde jeg nok se, skønt den naturligvis er ussel.

I mit næstsidste Brev havde jeg bedet Dem sende mig en Del Hefter af Courrier Européen (fordi den er saa tynd, og fordi jeg selv er Udgiver af den). I det sidste Hefte maa vist være en Artikel af mig, i Enquêten om forestaaende Krig. Jeg véd ikke vist, om den allerede kan være trykt, men tænker det.

De sendte sidst ingen Hefter deraf, send 3 mig, ifald De vil, et Par Stykker; de vejer intet.

I det amerikanske Tidsskrift Mother Earth havde jeg skrevet et lille Stykke om Kropotkin. Det har jeg aldrig set; men han har takket mig for det. Se engang om det ligger paa Bordet.

I Nord und Süd vistnok for Januar eller maaske Februar havde jeg skrevet et Stykke om det danske Aandslivs Indflydelse paa Udlandet. Det har jeg heller aldrig set. Vil De ikke prøve, om det ligger der. (Noget Honorar fik jeg aldrig).

De skal ikke sende alt dette kun hvis De gider, rive Bladet ud, hvorpaa jeg har skrevet (i Mother Earth og Nord und Süd). Courrier Européen 4 er saa tynd, at Intet behøver at udrives.

Imorgen tager jeg herfra; kan ikke blive her længer, skønt det gjør mig ondt at forlade Frk. Knudtzon, der den hele Tid, siden jeg kom, har ligget med Feber. Selv har jeg jo været lidt syg; men det synes Intet.

Jeg bliver i Neapel Hotel Santa Lucia fra 4de en god Uge. Jeg tager derfra til Rom (Hotel Bavaria Müller). Romerske Skribenter har indbudt mig til et Festmaaltid, og jeg har lovet at holde Foredrag i Collegio Romano, der rummer 1000, til Bedste for Læg-Bondeskolerne i den romerske Campagna.

Efter et Par Uger i Rom tager jeg til min Datter i Berlin og er da lidt efter 1 Maj i Kjøbenhavn, haaber jeg.

Deres hengivne
G. B.