Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Tunis. 26. februar 1913

Sol og Arabere

Tunis 26 Febr
*19131

Kjære H. N.

Mange Tak for Tilsendelsen af Frakken2, der rigtigt kom igaar.

Endelig har jeg faaet Sol her, og jeg har glædet mig umaadeligt over Araberne.

Iaften rejser jeg til Palermo, hvor jeg haaber at være imorgen. Rejsen herfra til Taormina tager 48 Timer. Jeg venter at være der (Hotel Metropole) 28 Februar Aften.

Jeg glæder mig over at De paany er virksom i Deres Kald. Jeg selv samler kun nogle Indtryk. Naar man kommer fra Norden, synes man Italienerne betegner Skønhed og Ledighed i deres Bevægelser. Men i Sammenligning med Arabernes Holdning og Bevægelser, bliver Italienerne almindelige Nordboere.

Deres
G. B.

 
[1] Onsdag. Brevkort adresseret til "Monsieur Henri Nathansen / Allégade 15 A / Copenhague / Danemark". Poststemplet "Tunis 26-2-13". tilbage
[2] Frakken: GBs dagbog 25.2.1913: "Endelig Sol. Min Sommerfrakke kom." tilbage