Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Tunis. 17. februar 1913

Endelig har jeg Sol

Tunis 17 Febr [19131]

Tusind Tak for Tilsendelsen2 af de to franske Afhandlinger, der kom som Manuskript. Frakken vil nok komme, men langsommere. Endelig har jeg Sol, og min Anbefaling til Krigsministeren, den kommanderende General her, har aabnet mig alle ellers lukte Døre. Jeg vidste, Telegrammet kom lidt før Brevet; men jeg vilde blot spare Dem en frugtesløs Søgen. Bogen, De nævner, er jo omhyggeligt udarbejdet, men den entusiasmerer ikke.

Deres
G. B.

[opad i venstre margin:] Jeg var igaar i Karthago. Derfra Præstinden, en af Baals.

 
[1] Mandag 17.2.1913. Postkort med motiv: Carthage. Musée Lavigerie. Prêtresse Cathaginoise. Adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / Copenhague F / Danemark". Poststemplet "Tunis 18 - 2". tilbage
[2] Tilsendelsen: GBs dagbog 17.2.1913: "Nathansen sender mine Manuskripter." tilbage