Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 26. januar 1913

den gamle var Dem nyttigere

Pallanza 26 Januar 131

Maaske er den Tanke urigtig, at De er hjemme igen fra den forhaabentlig udbytterige Udflugt til Frankfurt. Jeg modtog Meddelelsen om at De var der og at De havde havt Held med Dem ogsaa i Wien. Det synes virkelig som De har Medbør. Medbør er en fortræffelig Ting. Jeg har saare sjældent kjendt den og aldrig som Forfatter. Men det er en god Ting.

Nu har De jo faaet en ny Teaterchef2; jeg troer, den gamle var Dem nyttigere.

Jeg skriver idag blot for at sige Dem, at jeg iovermorgen gaar herfra til Rom (Pensione Bella, Via Babuino) og bliver der fra 29 Jan.-3 Febr. Om Morgenen den 3die gaar jeg fra Rom til Neapel, hvor jeg er Kl 2 gør Hertugen3 og Hertuginden af Andria mit Besøg, ser maaske Sibilla Aloramo4, og er 4 Febr. Morgen i Palermo, Savoy Hotel. Der tænker jeg at blive en Uge og vilde saa helst tage over til Tunis, bliver der to Uger, og gaa tilbage til Sicilien. Det er min foreløbige Plan, der kan ændres.

Jeg vil meget gjerne høre Nyt fra den forhadte By Kbh. og fra Dem. Her er køligt men 2 megen Sol og smukt Vejr.

Jeg glæder mig til større Varme. Derfor gaar jeg nu saa rask gjennem Milano, Rom, Neapel. Disse kan jeg altid gense. Det er fulde 15 Aar siden jeg var i Rom og paa Sicilien. Om andre 15 Aar.

I Villa San Remigio har jeg tilbragt henved 14 gode Dage med mangfoldige Breve men uden Oplevelser.

Med hjertelig Hilsener til Fru Johanne5 og Dem er jeg

Deres
G. B.

 
[1] Søndag. Brevkort adresseret til: "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / Copenhagen F / Danimarca". Poststemplet "Pallanza 26.1.13". tilbage
[2] ny Teaterchef: 1913-14 var Otto Benzon kunstnerisk direktør på Det Kongelige Teater. tilbage
[3] Hertugen: hertugen af Andria Carafa havde GB besøgt i Neapel i febr. 1898 (Per Dahl: GB-tidstavle). tilbage
[4] Sibilla Aleramo: (1876-1960) forfatter. tilbage
[5] Johanne: Henri Nathansen kalder sin kone Jeanne, men GB omtaler hende konsekvent ved hendes danske døbenavn Johanne. Der er intet fransk ved hende – hun er datter af en københavnsk spækhøker Jørgensen. Det var GBs opfattelse at man skal være europæer, men uden at smide det danske overbord. tilbage