Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Skagen. 26. september 1912

rædselsfuld Skizze

Brøndums Hotel, Skagen
26/9 121

Kjære Herre og Ven.

Deres Brevkort naaede mig her, hvor jeg har tilbragt en Uge i forfærdelig Kulde og tyndt Solskin, i Promiscuitet med Pulvere og Badegæster. Michael Ancher har malt mit Portræt. Jeg troer, den Omstændighed at Max Liebermann2 har solgt en Skizze af mig (gjort vel 1904 og lovet mig selv) til Museet i Bremen for 25,000 Mark – den er rædselsfuld – har givet de danske Malere Blod paa Tanden.

Hils endelig Parret Dumont-Lindemann hjerteligt fra mig. De vilde have mig til Düsseldorf, jeg skal tale i Wien 20, 21, 23 Nov, kunde maaske – henad Maanedens Slutning eller Decembers Beg. – tale i Düsseldorf, hvis de vilde ordne noget for mig.

Deres Ven G. B.

 
[1] Torsdag. Brevkort adresseret til "Herrn Henri Nathansen / Hotel Heck / Düsseldorf / Tyskland" Poststemplet "Skagen 26.9.12; 6-7 F". tilbage
[2] Max Liebermann: (1847-1935) ty. maler. tilbage