Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 14. februar 1912

overtruffet mine Forventninger

*1912 [ca. 14.2.19121]

Hôtel d'Iéna
Paris (16me)

Kjære Hr. Nathansen

Det forekommer mig, at jeg næsten skylder Dem et Brev, efter min sidste Dag i Kbh. at have udviklet Dem, at der ventede mig adskilligt Godt her. Opholdet har langt overtruffet mine Forventninger.

De véd, jeg kjender mange af de Bedste her saare nøje, og man véd ikke hvad Godt man vil gjøre mig. Hver eneste Dag er jeg udbedt til Middag, ofte desuden til Frokost, ofte desuden til Teatret; Clemenceau har givet mig Adgang til fire Teatre og sender mig Billetter, saa tidt jeg vil, og adskillige Forfattere 2 giver mig Billetter til deres Stykker, saaledes Hervieu og de Caillavet. France ser jeg i Reglen hver Dag, og vi har været sammen i Music-Halls; Rodin bad mig forleden komme til Meudon, allerede fra Kl. 10½ Morgen, han viste mig sine 4 Atelier'er dèr og i Paris og gav mig en henrivende Frokost hos Ledoyen2. Selv har jeg en Krog, som er mig kjær, en gammel fin Restaurant3 i Rue Valois, hvor Victor Hugo har spist. Jeg opdagede den i Aaret 70 en Foraarsdag, og der har jeg i 39 Aar spist efterhaanden med alle de Kvinder der 3 har været mig kjærest, og – med Skam at tale om – dèr spiser jeg endnu. Stedet er nemlig et sandt Sted for Par, da Portionerne strækker til for to, og ingen let staar sig ved at gaa der alene. Dèr gaar endnu den gamle Opvarter, som opvartede mig i 1870. Og Maden er mere end himmelsk.

Ingen Nat er jeg arme Skrog endnu kommet i Seng før Kl. 2. Alt er her saa sildigt. Jeg har gjort en Del exotiske og fornemme Bekjendtskaber, Prinsesse Lucien Murat, den unge persiske Prinsesse Malcolm Khan, Fyrst Brancovan, Grevinde Anna4 af Noailles' 4 Broder, en Grevinde Clement-Tonnerre, som mirabile dictu har læst mine Skrifter paa Tysk. Ogsaa den lille Arbejderske Simone Bodur, om hvem jeg skrev lidt, har jeg truffet (hos Professoren ved Sorbonne Louis Havet5). Paa Tirsdag skal jeg spise hos Havets med Picquart6, hvem jeg ikke har set siden han blev Krigsminister. I den russiske Koloni er jeg blevet meget indbudt, jeg traf min unge Ven Golubef, som er en fin Kunstkritiker; han som indbød mig til sit Hjem. Hans Hustru er Niece af en af mine Ungdomsveninder og en meget smuk Dame. Ogsaa græske Damer har jeg truffet mange af. 5 Februar maatte jeg tale ved Runeberg-Festen7, det er den eneste Dag, jeg har set Nordboer. Nu faar jeg Indbydelse fra Bladet La Française der vil gjøre en Festlighed for mig. Kort sagt, dette er en surrende Hvirvel. Lad mig nu høre – helst Godt – fra Dem og Deres Frue.

Jeg er Deres hengivne Georg B.

 
[1] kan dateres til ca. 14.2.1912, jf. Runebergfesten 5.2.1912, og besøget hos Rodin som iflg. GBs dagbog fandt sted 12.2.1912. tilbage
[2] Ledoyen: gourmetrestaurant i en pavillon fra 1848 tæt ved Champs Elysées. tilbage
[3] Restaurant: "Boeuf à la mode", Rue de Valois 8, grundlagt 1792, lukket 1936. tilbage
[4] Grevinde Anna: Anna, Marquise Mathieu de Noailles, født Anna Elisabeth Bibesco-Bassaraba, fyrstinde Brancovan (1876-1933), fr. forfatter. Hendes salon på Avenue Hoche besøgtes af eliten indenfor litteratur og kunst. tilbage
[5] Louis Havet: (1849-1925) klassisk filolog. tilbage
[6] Picquart: (1854-1914) officer der afslørede den falske anklage mod Dreyfus. Krigsminister i Clemenceaus regering 1906-09. tilbage
[7] Runeberg-Festen: traditionel finsk-svensk fødselsdagsfest for digteren J.L. Runeberg (1804-77). tilbage