Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
16. august 1911

jeg er saa led af Danmark

16 August [19111].

Kjære Henrik Pontoppidan

Om De er i Jylland endnu véd jeg ikke. Er De det ikke, saa kom engang og se til mig; jeg trænger til at tale med et fornuftigt Mske.

Siden De sidst hørte fra mig, har jeg ligget syg og været ret haardt angrebet. Idag er jeg oppe, og den sidste Smerte synes at være ved at fortage sig. (Endnu er den rigtignok altid bleven afløst af en anden. Men engang hører det vel op).

Hvordan gaar det Dem? Er De nu ved Velmagt. Jeg saa gjerne Dem og Deres Frue igjen. Bliver jeg rask, skal jeg nu til Skotland. Desuden er 2 jeg saa led af Danmark, at jeg helst gik helt herfra.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] årstallet skrevet med anden hånd. Brevet er adresseret til "Hr Henrik Pontoppidan / Solvang / pr. Taulov / Jylland" og poststemplet "Kjøbenhavn Ø 16.8.11 5-6 E". tilbage