Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 13. juli 1911

smerteligt Tilbagefald

13 Juli *111

Kjære Hr. Nathansen

Mange Tak for det velsindede Brev. Desværre er Forudsætningen urigtig. Iaftes fulgte trods min Stillesidden et baade heftigt og smerteligt Tilbagefald, saa jeg er paany ret uberegnelig.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Torsdag. Korrespondancekort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Busserupgaard / pr. Espergærde". Poststemplet "Kjøbenhavn 13.7.11; 10-11 E. – Espergærde 14.7.11; 7-8 F". tilbage