Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 28. maj 1911

ikke i Avisen før nødvendigt

Pallanza 28 Mai 111

Kjære Hr. Nathansen

Skjønt jeg ikke endnu har Svar paa et Brev jeg sendte Dem herfra, skriver jeg idag paany for at De ikke skal adressere Paris. Jeg tror jeg opgav Dem en Adresse der, som jeg ikke kommer til at benytte2.

Jeg har havt det ret godt her til iforgaars. Men jeg har faaet et heftigt Anfald3 af min Sygdom – foreløbigt i den venstre Læg – og er sengeliggende paa ubestemt Tid. Jeg ved jo ikke, hvor længe det vil vare, men Smerternes Heftighed er usædvanlig, saa det lover desværre ikke godt. Om jeg altsaa kommer til overhovedet at tale i Paris, véd jeg endnu ikke. Holder den oprindelige Bestemmelse: den 10de Juni, er det omtrent umuligt. Lad det ikke, før det er nødvendigt, blive sat i Avisen, at jeg er syg. Helst burde det slet ikke komme til Offenlighedens Kundskab.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] søndag. tilbage
[2] Adresse ... : Mørner havde iflg. dagbogen 26.5.1911 skrevet at hans adresse fra 1. juni var Rue Bourgogne 58. Dette misforstod GB således at Mørner alligevel selv skulle bruge lejligheden. "Dermed falder Alt for mig. Saaledes, naar man troer et Msk. Altid samme Vrøvl. Kan endnu ej overse Situationen." I et brev 1.6.1911 bekræftede Mørner sit løfte om at låne GB lejligheden. tilbage
[3] Anfald: iflg. dagbogen begyndte smerten ved venstre knæ og læg allerede 22.5. tilbage