Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 1. maj 1911

Menneskeforagt

Hotel Lutetia
43 Bould Raspail
Paris, le 1 Mai 19111

Kjære Hr. Nathansen

Hav hjertelig Tak baade for den lille Billet og for det længere Brev om Pontoppidan, hvis Tilstand maa hensætte hans Venner i urolige Spænding. Han har jo længe følt sig ilde tilpas og ikke kjendt Grunden. Desværre er denne Sygdom en, der vender tilbage og i Reglen gjør mere end én Operation nødvendig. 2 Da han ikke lod høre fra sig i Anledning af min Artikel2, tænkte jeg, at noget i den havde mishaget ham.

Paris er for mig en meget anstrengende By, da jeg kjender ikke faa og de mange, jeg ikke kjender, søger og forstyrrer mig. Desværre er Opholdet i et ordentligt Hotel meget dyrt.

Jeg tænkte at bliver her til de 10de eller 11te Maj og saa tilbringe Tiden til 1 Juni i Pallanza (Adresse Castagnola Pallanza Italia) jeg vil spise og drikke i Villa San Remigio og bo ved Siden af.

De er altsaa atter helt optaget af Arbejdet med Teatret, som giver Dem baade teknisk Kundskab og Menneskekundskab. Hvad De siger om Menneskeforagt og Nødvendigheden af ikke at lade sig regere af den er aldeles rigtigt. 3 Imidlertid har man tidt Anledning til at beklage sin Godtroenhed og Velvilje mod Fremmede. Jeg har her maattet skrive en større Artikel til Mercure de France i Anledning af den Usling Henri Guilbeaux3, hvis Angreb i tyske Blade var gengivne der. Jeg troer at have nedlagt ham, men hvad Ære er der derved!

Her møder jeg Velvilje og har gjenset adskillige gamle Venner.

Min bedste, taknemmelige, Hilsen til Deres Frue. Gode Ønsker for Dem selv.

Deres
Georg Brandes

 
[1] mandag. tilbage
[2] Artikel: om Pontoppidan, trykt som kronik i Politiken 18.,19. og 20.4.1911, på grundlag af et tidligere afholdt foredrag. tilbage
[3] Henri Guibeaux: om forholdet til den belgiske litterat kan læses i Jørgen Knudsen Brandes-biografi, bd. Magt og afmagt, 1998, s. 532. tilbage