Georg Brandes til Henri Nathansen
13. april 1911

i lange Tider ikke set ham

13 April 111

Kjære Hr. Nathansen!

Min Adresse i Paris, hvor jeg haaber at være Lørdag er Hotel Lutetia, Boulevard Raspait, Paris.

Naar De ser Pontoppidan, saa bed ham tage in bonam partem2 det Essay3 om ham, Politiken snart vil bringe. Jeg har i lange Tider ikke set ham.

Min Plan er Paris til circa 10 eller 15 Maj, Pallanza til 3 Juni. Rouen 6 Juni, Paris 10 og 11 Juni.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Skærtorsdag. Korrespondancekort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F". Poststemplet "Kjøbenhavn 13.4.11; 4-6". tilbage
[2] in bonam partem: i den bedste mening tilbage
[3] Essay: foredraget om HP, der kom som kronik i Politiken 18., 19. og 20.4.1911. tilbage