Georg Brandes til Henri Nathansen
8. april 1911

den Bagatel

Lørdag d. 8 April 111

Hav ret hjertelig Tak for Deres saa ualmindelig varme Ord om den Bagatel, som min Bog2 jo alligevel er. Der udkræves kun ringe Lærdom til at skrive den. Men det glæder mig naturligvis at De ser saa meget i den.

Jeg maa nu om et Par Dage herfra; men jeg rejser med et aldeles sygt Sind. Det er mig ikke muligt at udforske, om legemlig Svaghed har en Hoveddel deri. Vist er det, at jeg ikke husker, i Maaneder at have været saa nedtrykt som i de sidste sex.

Maaske ses vi et Øjeblik imorgen til Michaëlis' Førsteforestilling3. Jeg har lovet ham at gaa.

Deres hengivne Georg Brandes

 
[1] Korrespondancekort adresseret til: "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F". Poststemplet: "Kjøbenhavn 9.4.11; 4-5 F. – Kjøbenhavn F. 1.OMB 9.4.11". tilbage
[2] Bog: Før og Nu. To tragiske Skæbner, der udkom 5.4.1911. tilbage
[3] Førsteforestilling: Sophus Michaëlis' skuespil St. Helena på det kgl. Teater. tilbage