Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 25. december 1910

jeg var uden Skyld

25 Dec *101

Kjære Herre

Dette er et Bevis paa Postens Umulighed denne Jul. Den 22 Dec. om Eftermiddagen skrev jeg et langt Brev til Dem, hvori jeg takkede for Deres venlige Indbydelse og talte om en Mængde Forhold. Det indeholdt at De ikke maatte komme den 23de Kl 8, da jeg ikke kunde være hjemme, men var i d'Angleterre med Bruun, der skulde rejse. Ikke desmindre havde De været her. Jeg skrev da anden Gang den 23de om Aftenen [og] sagde Dem, at jeg var uden Skyld.

Dette er altsaa tredie Epistel; jeg takker og kommer Kl. 6½.

Venligst Hilsen

Deres G. B.

 
[1] Søndag d. 25. Korrespondancekort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F". Poststemplet: "Kjøbenhavn 25.12.10; 10-11 E. – "Kjøbenhavn F. 1.OMB 26.12.10". tilbage