Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Karlsbad. 18. august 1910

mig kjært at se Dem

Karlsbad 18 August 101

Kjære Hr. Nathansen

Jeg forlader nu Karlsbad og tager til Kjøbenhavn, hvad jeg dog beder Dem ikke tale om, da jeg saa strax bliver overløbet.

Da min Familie er paa Landet, tager jeg foreløbigt Ophold paa Hotel Phoenix2.

Ifald De har Tid, vilde det være mig meget kjært at se Dem dèr denne Lørdag den 20de ved 3 Tiden, der er noget3, jeg vilde tale til Dem om. Jeg ankommer Lørdag Morgen, saa De kan sende et Par Linjer derhen.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] torsdag. tilbage
[2] Da min Familie ... : den egentlige grund var at GBs ægteskab var ophørt, men det skulle HN først have at vide om lørdagen. tilbage
[3] noget: antagelig sagen om separation og evt. skilsmisse. Sidste indførsel i dagbogen er 11.8.1910, derefter er siderne revet ud frem til 7.2.1911. tilbage