Georg Brandes til Henri Nathansen
20. juli 1910

Hjertelag

20 Juli 101

Kjære Henri Nathansen

Desværre har Deres gode Ønsker for mig ikke havt nogen Kraft. Paa samme Tid som Deres Brev i Aften kom et andet, der meddelte mig en Ulykke, som havde ramt det Væsen2, der er mig kjærest, og som bl. a. vil gjøre mit Ophold i Karlsbad øde og ensomt, ligesom det betyder en ret langvarig Adskillelse.

De sagde i et Brev for nylig: hvad er jeg for Dem? De er, som De ser, for Øjeblikket det eneste Menneske, til hvem jeg antyder Kriser, der opslider mit Liv, fordi jeg hos Dem har truffet det Hjertelag, som virkelig interesserer sig for mig.

Jeg havde berammet min Rejse til Mandag men jeg har et kjedeligt bestilt Arbejd3 for, som først maa være færdigt, og jeg anser det 2 nu for umuligt at kunne faa Samling dertil i de faa Dage. Nu forekommer det mig at før Onsdag kommer jeg umuligt bort.

Byen er kvalm, og jeg har været for nedslaaet til at søge ud paa Landet, har desuden maattet tage Tiden i Agt.

Deres Brev denne Gang var rigtig smukt og godt. Der er hele Naturbilleder deri, en hel Afspejling fra af den sommerlige Egn, hvori De lever; jeg føler derpaa, at Deres Kræfter er vendt tilbage og at Deres Sind atter er frugtbart.

Deres
Georg Brandes

Min Adresse bliver Station Helenenhof, Karlsbad.

 
[1] onsdag. tilbage
[2] Væsen: efter al sandsynlighed er det Talitha Schütte der har forsøgt selvmord. Det kan næppe være Gerda Brandes, som Jørgen Knudsen formoder i sin bog GB, 2008 (s. 482). GBs dagbog 21.7.1910: "21 Juli: [første linie først overstreget med sort blæk, så bortklippet] Selvmordsforsøg. Derved Rejsen forhindret, og jeg elendig. Alt fortvivlet. Trist Rejse til Karlsbad forestaar og skulde rejst Mandag, men bliver aldrig færdig med den bestilte Artikel om Tolstoj, der slet ikke lykkes. Alt gyseligt." tilbage
[3] bestilt Arbejd: dagbogen 25.7.1910: "Bliver i Nat færdig med Artiklen om Tolstoj skrevet først Dansk, saa oversat til Tysk." [...] "Jeg rejser iovermorgen [onsdag d. 27.] herfra til Karlsbad og gyser derfor, ..." – Artiklen om Tolstoj er optaget i Fugleperspektiv, 1913. tilbage