Georg Brandes til Henri Nathansen
13. juli 1910

Melankoli forsødet ved dyb Ensomhed

Kbh. d. 13 Juli [19101]

Kjære Herre

Jeg har været hjemme siden 1 Juli2. Siden De sidst hørte fra mig, har jeg besøgt Siena (længe) Pisa, Venedig (længe) Padua, Verona. Derfra gik jeg i ét Træk til Berlin, blev der nogle Dage og tog til Kjøbenhavn.

Blev helt forstemt ved Ankomsten ved at se alle Borde belæsset med Tusinder af Postsager, som skulde overvældes3, besvares, skaffes tilside, læses, overvejes. Melankoli faldt over mig, dog forsødet ved dyb Ensomhed. I Søndags ikke en Lyd, ikke en Ringning, ikke en Bekjendt, ikke en Bekjendtinde af mig i Byen, alt som uddødt; jeg gik over og spiste til Middag i Phoenix, ene, ene 2 i Salen, jeg nød det helt ned i Benpiberne, jeg kunde skreget af Glæde. Jeg har ikke været saa tilfreds siden jeg spiste i den elskede Restaurant Venier i Venedig og drak Jordens lifligste Vin, og dèr var jeg endda ikke alene4.

Men De ser, mine kjøbenhavnske Nyheder er tarvelige.

Nu længes jeg efter at høre hvorledes det gaar Dem og Deres Frue og Rungs.

Deres
Georg Brandes

 
[1] uden år; kan dateres til onsdag 13.7.1910, jf. italiensrejsen. tilbage
[2] 1 Juli: iflg. dagbogen ankom GB til Kbh. allerede 27.6.1910. Derimod ankom Edith og Reinhold med barn 1.7.1910 for dagen efter at rejse videre til Espergærde til Ediths mor. tilbage
[3] overvældes: vedr. GBs brug af ordet se ODS: overvælde, 2.5., (lidt brugt) m.h.t. emne, stof: kunne beherske; overkomme; magte. tilbage
[4] ikke alene: GB var på rejsen ledsaget af Talitha Schütte, som efter hjemkomsten til Kbh. vistnok rejste videre til Skagen. tilbage