Georg Brandes til Henri Nathansen
22. marts 1910

vulgær og plat

22 Marts *19101

Kjære Hr. Nathansen

Tak for Raadet, som jeg fulgte, idet jeg valgte 2 April Lørdag; jeg sagde til Vilh. Hansen at sende Dem to Billetter, som jeg beder Dem modtage, jeg bad ham ogsaa at sende Rung to, da jeg hørte, han havde været tilstede ved et Foredrag, jeg for nogle Dage siden holdt.

Jeg har tilbragt en skrækkelig Nat. Visse Smerters Beskaffenhed tydede paa, at min Sygdom var vendt tilbage; Læggene er stærkt angrebet; men idag synes der dog ikke at være Betændelse. Det er fælt, igjen at have Hospitals-Perspektiv for sig. Da jeg desuden har andre og større Gjenvordigheder, er mit Humør vist ikke 2 meget værd. Men Eddike er jeg dog ikke.

Jeg blev meget vel modtaget i Norge og da den danske Minister indbød mig til Voxenkollen2, saa jeg ogsaa det, dog uden synderlig Henrykkelse.

De stedlige Kritikere, som logrede for mig, mens jeg var der, angriber mig nu da jeg er borte. Jeg har idag skrevet et Svar til en af dem. Ak, det morer mig ikke, skjønt Svaret er hvast nok. Af Glæder har jeg den Art, som at blive Medlem af Videnskabernes Selskab i Christiania, hvad jo ikke indbringer 5 Øre i nogen Henseende.

Er ikke Fru Nansens Bog3 forfærdende vulgær og plat? Mig 3 er Sligt en Gru.

Jeg begriber iøvrigt neppe at hun og N. blot rent formelt4 kan blive sammen efter dens Udgivelse.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] tirsdag. tilbage
[2] Voxenkollen: højdedrag 13 km nordvest for Oslo. tilbage
[3] Bog: Kvindehjærter. En Brevveksling, 1910. Udgivet anonymt, men bogen tillægges Karin Michaëlis og Betty Nansen. tilbage
[4] rent formelt: Betty Nansen blev skilt fra Peter Nansen i 1912. tilbage