Georg Brandes til Henri Nathansen
21. marts 1910

om Æmnet trækker Folk

21 Marts 101

Vær saa elskværdig, endnu i Aften paa et Brevkort at sige mig Deres Mening, om De troer, jeg vilde faa fuldt i den lille Sal, ifald jeg en af de første Dage i April holdt et Foredrag om Henrik Pontoppidan.

Jeg kan ikke selv bedømme, om det er for sent i Saisonen, om Folk endnu gider høre mig, om Æmnet er af dem, som trækker Folk eller lader dem ligegyldige. De kan naturligvis ikke garantere for noget; men jeg gad høre Deres Mening, og da jeg helst maa leje Sal imorgen, vil jeg gjerne høre den strax.

Deres G. B.

 
[1] Mandag. Korrespondancekort adresseret til: Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F. Poststemplet: 21.3.10. tilbage