Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 31. december 1908

det danske Krapylokrati

31.12.081

Kjære Herre og Frue

Tak for Deres store Opmærksomhed at mindes Undertegnede med Blomster.

Jeg takker Dem begge for smukke Indtryk i det gamle Aar.

Det ender under store Natur-Ulykker; jeg er sikker paa, at min gamle Ven, Digteren Tommaso Cannizzaro2 er begravet under Ruinerne i Messina3 (han kunde saa godt lide mig, at jeg har ikke blot hans Bøger men hans Haandskrifter) og jeg frygter for Venner4 i Taormina.

Her har vi levet Aaret under det danske Krapylokrati, og jeg haaber vi endnu længe [fortsat opad i venstre margin:] maa leve derunder, det vil sige, at vi alle tre maa leve længe og godt. Vi bliver det ikke kvit, men det eksisterer ikke.

Deres
G. B.

 
[1] Torsdag. Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F." Poststemplet: "Kjøbenhavn 31.12.08; 7-8 E". tilbage
[2] Cannizzaro: (1838-1921). tilbage
[3] Messina: et jordskælv med efterfølgende tsunami ramte Messinastrædet 28.12.1908 kl. 5:21. Alene i byen Messina omkom 70,000 mennesker; 91% af byen blev lagt i ruiner. GB har i sin dagbog i anl. af jordskælvet skrevet:
"At H. Aand Dags Dato er udtraadt af vort Firma og i Stedet vor mangeaarige Medhjælper B. Zebub indtraadt som Medlem af Administrationen, undlader vi ikke herved at bringe til alle Vedk.s Kundskab.
Messina 30 Dec 1908 H. Zebaoth & Søn." tilbage
[4] Venner: Marie Knudtzon (1851-1926) pensionatsværtinde i Taormina, søster til GBs veninde Bertha K. (1850-1923). tilbage