Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
16. oktober 1908

en fin lille Bog

16 Oct 08

Kjære Pontoppidan

Det var en fin lille Bog1; Midterpartiet holdt i det rette Halvlys tiltrods for Stuens festlige Illumination. Satyren aabenbarer sig og forsvinder med en Kunst, som jeg vilde ønske vor kjære hjemlige Satyr Wied2 var i Besiddelse af.

Da jeg skal gale som en Hane imorgen3, lægger jeg et Par Adgangskort ved. De skal ikke selv gaa, det er kjedsommeligt for Dem. Men maaske vilde Deres Frue gaa med en Bekendt eller Veninde.

Deres
Georg Brandes

Jeg kjender ej Deres nye Adresse.4

 
[1] lille Bog: Den kongelige Gæst udkom 6.10.1908. tilbage
[2] Wied: forfatteren Gustav Wied (1858-1914). tilbage
[3] imorgen: Georg Brandes holdt forelæsning om Jeanne d'Arc i Studentersamfundet. tilbage
[4] nye Adresse: i den 4. uge af september var HP flyttet fra Hillerød til Halls Allé 13 på Frederiksberg. tilbage