Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 10. juli 1908

mit Salg kun 700 Eksemplarer

Villa San Remigio
Pallanza
Lago Maggiore
[fredag] 10 Juli 08

Kjære Hr. Nathansen

Det var min Agt, straks at takke Dem for et saa elskværdigt Brev, dog er næsten 3 Uger gaaede, i hvilke jeg har havt en Masse nødvendige Breve at besørge og har skrevet vel 150 Tryksider1; ikke at disse sidste duer meget, det er vist nærmest Materiale; men det var Sager, som det var mig yderst vanskeligt at faa nedskrevet i Støjen og Uroen "hjemme" (sit venia verbo!). Hver Dag har jeg uforstyrret skrevet mit Pensum. 2 Nu nærmer mit Ophold sig sin Ende. Jeg tænker, hvis det ikke er for hedt, den 15de at tage til Milano og Bergamo, og derefter at tage hjem, hvorfra jeg da efter 14 Dages Forløb gaar til Karlsbad. Der fik jeg ifjor i ny Stilhed arbejdet godt.

De finder Marchesaens Ansigt smerteligt. Det er tilfældigvis kommet til at se saadan ud paa Pladen. Hun er aldeles lykkelig med sin Mand, hvis Haand hun efter 11 Aars Ægteskab ikke kan 3 lade i Ro, og med en ligefrem dejlig lille Pige. Ganske vist Rigtignok√ er hun lidt tungsindig af Temperament. Her er, hvad Natur og Omgivelser betræffer, paradisisk. Solskin og Uvejr, en Natur der strømmer over af herlig Duft og Sø og Bjerge i dejlige Farver. Ganske vist i de sidste Nætter pinlige usynlige Mosquitos, men vi har faaet en Røgelse imod dem.

Det var meget smertelige Efterretninger om Hentze. – Det interesserede mig levende hvad De skrev om Bojesen og 4 Honorarer; i Danmark gaar det nogenlunde for mig, skjønt mit Salg kun er 700 Eksemplarer (ikke overvældende efter 42 Aars Skribentvirksomhed) men i Tyskland nedsætter alle Forlæggere og Bladudgivere paa den frækkeste Maade Honoraret, saa det bliver vanskeligere og vanskeligere at leve.

Med den hjerteligste Hilsen til Deres udmærkede Frue og med gode Ønsker

Deres
Georg Brandes

 
[1] Tryksider: iflg. dagbogen arbejdede GB på Levned III. tilbage